Štítek "mlýn"

Dolský mlýn

Dolský mlýn (0)

Jednalo se o trojkolový mlýn, přičemž dvě kola poháněla mlecí zařízení a třetí pilu. Po druhé světové válce byl mlýn opuštěn a od té doby chátrá. Budova už je jen

Maršálkův větrný mlýn

Maršálkův větrný mlýn (0)

V 50. letech 19. století při II. vojenském mapování byl v Partutovicích již zaznamenán druhý mlýn, tehdy ještě stál na protější straně vesnice na kopci zvaném „Mlýnská“ nebo též „Urbanovské

Větrný mlýn Partutovice

Větrný mlýn Partutovice (0)

Významná technická památka. Stavba ojediněle dochovaná v původní podobě včetně vnitřního zařízení, které je v provozuschopném stavu. Stavba využívána jako technický exponát. Partutovický větrný dřevěný mlýn, nazývaný beranní neboli německý,