Štítek "opuštěné"

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov (0)

Areál kláštera se nachází na mírném návrší v zastavěném území na rozhraní Zaječova a Nové Vsi, v jižní části lokality původně zvané Ostrov a později Svatá Dobrotivá. Jádrem areálu je

Zlonický pivovar a sladovna

Zlonický pivovar a sladovna (0)

O umístění jednotlivých provozů zlonického pivovaru a sladovny na přelomu 19. a 20. století si můžeme udělat dobrou představu na základě informací tehdejšího sládka Františka Klečky, který uvádí: Závod nalézá

Kino Vratislavice

Kino Vratislavice (0)

Původní elektrárna byla v roce 1925 přestavěna na kino. To zde fungovalo i za socialismu. Po revoluci zde byla diskotéka a následně kino dlouhodobě chátralo. Objevily se plány na rekonstrukci

Kavkova továrna na víno a lihoviny

Kavkova továrna na víno a lihoviny (0)

Mohutný hospodářský objekt v patě lesnatého svahu v Podhoří, který pochází z počátku 20. století, skrývá rozlehlé, dosud nedoceněné sklepy. Budovu v roce 2002 poškodily povodně. Budovu využívá Pražská botanická

Hrobka rodiny Schmittů

Hrobka rodiny Schmittů (0)

Honosné novorenesanční mausoleum si nechala postavit rodina textilního magnáta Schmitta, která výrazně ovlivnila vývoj města v 19. a poč. 20. století. Dnes prázdná zanedbaná centrální kaple nad kryptou je zdobena

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci (0)

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci je pozůstatkem kláštera křižovníků. Je to drobná stavba se slepými arkádami v kněžišti. Původně byla přistavěna ke kostelu křižovníků a vcházelo se do ní z

Pohřební kaple Zedwitzů, Doupov

Pohřební kaple Zedwitzů, Doupov (0)

Neogotická šestiboká pohřební kaple Zedtwitzů pochází z druhé poloviny 19. století. Hrobka má podobu šestiboké kamenné kaple o hraně 3,3 m, která je krytá červeně natřenou plechovou kupolovitou střechou s

Maršálkův větrný mlýn

Maršálkův větrný mlýn (0)

V 50. letech 19. století při II. vojenském mapování byl v Partutovicích již zaznamenán druhý mlýn, tehdy ještě stál na protější straně vesnice na kopci zvaném „Mlýnská“ nebo též „Urbanovské

Kostel sv. Jakuba Většího, Vroutek

Kostel sv. Jakuba Většího, Vroutek (0)

Románský jednolodní tribunový kostel údajně z první pol. 13. stol. snad z roku 1210, upravený a zaklenutý koncem 16. století, jehož založení je některými historiky datováno, až k roku 1160.

Větrný mlýn Partutovice

Větrný mlýn Partutovice (0)

Významná technická památka. Stavba ojediněle dochovaná v původní podobě včetně vnitřního zařízení, které je v provozuschopném stavu. Stavba využívána jako technický exponát. Partutovický větrný dřevěný mlýn, nazývaný beranní neboli německý,