Štítek "památka"

Evangelický kostel Dobrého Pastýře, Podhradí

Evangelický kostel Dobrého Pastýře, Podhradí (0)

Jedná se pravděpodobně o nejstarší evangelický kostel v této oblasti, který dokládá úzké spojení s evangelickým Saskem. Jde o hodnotnou památku sakrální architektury, která je umístěna na velmi exponovaném místě

Větrný mlýn Partutovice

Větrný mlýn Partutovice (0)

Významná technická památka. Stavba ojediněle dochovaná v původní podobě včetně vnitřního zařízení, které je v provozuschopném stavu. Stavba využívána jako technický exponát. Partutovický větrný dřevěný mlýn, nazývaný beranní neboli německý,

Údraž – bývalá tvrz

Údraž – bývalá tvrz (0)

Původně gotická tvrz ze 13. století byla renesančně přestavěna ve druhé polovině 16. století. V exteriéru se dochovaly nárožní malované bosáže, v interiéru renesanční interiéry. Později byl objekt přestavěn na

Branické ledárny

Branické ledárny (0)

Branické ledárny, byly vystavěny v letech 1909 – 1911 podle projektu architekta Josefa Kovařoviče, karlínskou stavební firmou Nekvasil. Samotnou realizaci financovalo společenství pražských restauratérů.