Site icon LiT – Zub času

Kino Vratislavice

Kino Vratislavice

Původní elektrárna byla v roce 1925 přestavěna na kino. To zde fungovalo i za socialismu. Po revoluci zde byla diskotéka a následně kino dlouhodobě chátralo. Objevily se plány na rekonstrukci a nové kulturní využití, nicméně k realizaci nedošlo a budova byla srovnána se zemí. Na jejím místě je zázemí dětského hřiště.

Fotogalerie:

Kino Vratislavice

zdroj: prázdné domy

Exit mobile version