Site icon LiT – Zub času

Švýcárna Lnáře

Hospodářský dvůr Anín (Annaberg) – tzv. Švýcárna. Hospodářský areál včetně špýcharu je datován do druhé poloviny 19. století. Hospodářský komplex budov s hrázděným zdivem není památkově chráněn, památková ochrana se pouze vztahuje na budovu špýcharu. Budovy s hrázděnou konstrukcí jsou ojedinělým prvkem mezi registrovanými kulturními památkami v jihočeském regionu.

Fotogalerie:

Exit mobile version