Site icon LiT – Zub času

Větrný mlýn Partutovice

Významná technická památka. Stavba ojediněle dochovaná v původní podobě včetně vnitřního zařízení, které je v provozuschopném stavu. Stavba využívána jako technický exponát. Partutovický větrný dřevěný mlýn, nazývaný beranní neboli německý,

má tvar dřevěného čtyřstěnného hranolu a celá stavba se proti větru otáčí i s perutěmi.

Fotogalerie:

Zdroj: prázdné domy

Exit mobile version