Site icon LiT – Zub času

Zámek Kunratice

Zámek Kunratice

Zámek vznikl ze starší středověké tvrze, jež byla později v renesanci a baroku přestavována. Další úpravy proběhly i později během 19. století. K areálu náleží rozsáhlý hospodářský dvůr. Budova zámku je částečně podsklepena, třípodlažní s vyčnívající hodinovou věží z r.1878 na ose severního průčelí. Dispozice, umělecké a uměleckořemeslné vybavení zachováno.

Fotogalerie:

Zámek Kunratice
Exit mobile version