Štítek "klášter"

Ruiny kláštera ve Staré Vodě u Libavé

Ruiny kláštera ve Staré Vodě u Libavé (0)

V terénu, kde bylo nádvoří bývalého kláštera, se zachovala se pouze studna z r. 1695. Před klášterem se dochovalo schodiště a sokly tří ze čtyř soch. Byly to sochy Krista

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov (0)

Areál kláštera se nachází na mírném návrší v zastavěném území na rozhraní Zaječova a Nové Vsi, v jižní části lokality původně zvané Ostrov a později Svatá Dobrotivá. Jádrem areálu je

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci (0)

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci je pozůstatkem kláštera křižovníků. Je to drobná stavba se slepými arkádami v kněžišti. Původně byla přistavěna ke kostelu křižovníků a vcházelo se do ní z

Kapucínský klášter MariaSorg

Kapucínský klášter MariaSorg (0)

Klášter se rozkládal kolem čtvercového nádvoří, kdy severní stranu tvořil původní poutní kostel Navštívení Panny Marie, východní stranu tvořil řádový kostel kapucínů a strany jižní a západní tvořily budovy hospice