Fara Dolní Lánov

Fara Dolní Lánov

Zděný objekt fary s hospodářskou budovou je vystavěn severovýchodním směrem od presbytáře kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově, nedaleko ohradní zdi hřbitova. Budova fary je průčelím orientována k východní straně, postavena v příkré strání směrem k řece, kamenná podezdívka z pískovcových bloků červeného pískovce vyrovnává svažitost terénu. Průčelí o třech traktech, osově symetrické, uprostřed vystupuje mírně z líce fasády rizalit, ukončený trojúhelným střešním štítem. Zvýšené přízemí o pěti okenních osách, 1. NP osově souměrné, štítové patro střešního rizalitu se čtyřmi okenními osami dělenými do kříže. Prostřední okno rivalitu v 1. NP orámováno širokou plochou šambránou vynesenou na hraněných konzolách, korunová okapní římsa nad oknem uprostřed mírně zvlněná. Stavba fary v jednotlivých traktech přísně osově souměrná včetně okenních otvorů. Dům se zvýšeným přízemím a 1. NP je částečně podsklepený, dva segmentové vstupy vystupující z líce fasády okapové strany západního průčelí. Objekt v nárožích zvýrazněn štukovými lizénami, v ploše lizénovými rámci, po obvodu stavby podokapní korunovou fabionovou římsou. Okolo oken zvýšeného přízemí mírně vystupují z líce hrubé fasády kamenné šambrány, pod okny profilované kamenné parapety. Okna dělena do kříže, vrchní část horních tabulek s menším rozčleněním pravoúhlým rozčleněním. Okenní otvory obytných místností identické. Nádvorní strana domu (od západní strany) se dvěma sdruženými vystupujícími ostěními vstupních dveří, krytými segmentovými, vodorovně propojenými stříškami s oplechováním. Kryté vstupy do objektu s venkovními podestami zhotovenými z teracca, předsíně jsou přístupné po čtyřech kamenných stupních. Západní, nádvorní strana objektu rozčleněna lizénami ve štukové omítce do třech traktů. Vstupní dveře do objektu fary situované uprostřed středního traktu jsou zapuštěny do hmoty stavby, dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, ve spodní části zdobené lichoběžníkovými kazetami, ve vrchní části dveřních křídel dva kruhové segmenty dělené dřevěnými příčlemi do čtyř polí. Prostřední trakt s osvětlovacími okny vnitřního otevřeného vnitřního schodiště v osách přízemí, zvýšeného přízemí a 1. NP (menší obdélná okna, sdružená okna zvýšeného přízemí, menší segmentová okna vstupují do korunové římsy stavby). Mansardová střecha s rovinami dvou nestejných sklonů, vzniklá nasazením nižší valbové na valbovou střechu větší výšky, v ploše střechy prosvětlovací vikýře ve spodní části valby a segmentové vikýře v hoření části střešní plochy. Materiálem stavby pískovcové opracované bloky použity na podezdívce objektu, v šambránách oken a parapetů, cihly s hrubé omítce, lizeny a římsy ve štuku. Střešní krytinou na bedněném krovu eternitové šablony šedé barvy, střešní pole k jižní straně s pokládkou živičné krytiny šedé barvy (výměna provedena vzhledem k zatékání do objektu, dům je obydlen). Interiér: Vstupní síň s otevřeným dřevěným schodištěm, které je tvořeno rameny s podestami, konstrukce ramen zděná, s podhledy ramen. Schodiště podporováno hraněnými dřevěnými sloupky, hlavice sloupků přesahující, ploché s profilací. Zábradlí schodiště s oblým madlem, mezi rytmizovanými sloupky jednotlivá pole doplněna hraněnými latěmi. Trojramenné schodiště ze výšeného přízemí domu vede do 1. NP, schodiště podporované podle stav. konstrukce. Obytné místnosti plochostropé, s výraznými fabiony. Hospodářský objekt: Nádvoří bývalé fary uzavírá hospodářská budova vystavěná na obdélném půdorysu v západní straně dvora v podélné ose V – Z. Objekt z nádvorní strany o třech vstupech, dřevěné jednokřídlé dveře s nadpražním segmentovým světlíkem jsou osazeny v kamenném ostění a zavěšeny na kovových hácích. Mezi dveřmi okenní otvory po obvodu s pravoúhlým kamenným ostěním, okna orámována vpadlými širokými šambránami, směrem k pravému nároží hospodářského objektu posuvná dřevěná vrata svisle bedněná, uchycená na kovové kolejnici (pozdější úprava). Příkrý terén k západní okapové strany hospodářského objektu s vysokou kamennou podezdívkou sesazenou z pískovcových bloků, nosná stěna je rozčleněna lizénovými rámci, v jednotlivých polích okna v počtu 3 / 2 / 3, sklenutá stlačeným obloukem a osazena v kamenném ostění. Krov sedlové střechy bedněn, krytinou eternitové šablony šedé barvy. Vnitřní prostory hospodářského objektu rozčleněny kamennými příčkami, jednotlivé části sklenuty do travers. Mezi bývalou budovou fary a hospodářským objektem přistavěna kamenná, volně průchodná branka, nadpraží sklenuto plným obloukem, ostění zhotoveno z červeného pískovce, segmentová stříška kryta plechem.

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..