Hostinec Strojetice

Hostinec Strojetice

Areál zájezdního hostince byl postaven v období mezi 2. pol. 18. stol. a 1. pol. 19. stol. Na hmotově výraznou stavbu navazuje přízemní přístavek a na něj brána jako relikt štítové stěny zaniklé hospodářské budovy. Ta odděluje dvůr areálu od komunikace.

Historický vývoj
Barokní areál někdejšího zájezdního hostince pochází z období 2. pol. 18. – 1. pol. 19. stol. Počátky stavebního dění v místě budou ale starší, ve sklepě byl nalezen gotický portál. V mapách stabilního katastru je hostinec zachycen ve svém největším rozmachu. Vykresleno je zde pět objektů (resp. čtyři a jeden z nich s přístavkem). V 2. pol. 20. stol. hospodářské objekty zanikly, s výjimkou přístavku, který býval zřejmě prádelnou. Z dalšího hospodářského objektu, patrně kolny, přetrvala pouze čelní štítová stěna s vraty, která dnes působí jako kulisová brána.

Popis
Při silnici první třídy I/27, která prochází centrem Strojetic, se nachází areál bývalého hostince. Jde o východní okraj jádra obce, od návsi s vodní plochou a kostelem je však hostinec vzdálen jen něco málo přes sto metrů. Terén je zde přibližně rovinný. Pro své umístění u frekventované silnice a pro svou mohutnou hmotu hlavní budovy, završenou mansardou, je areál poměrně nápadný. K areálu patří, kromě hlavní patrové budovy hostince, ještě přízemní přístavek, který se k ní připojuje na severozápadě. Uliční fronta pokračuje kulisovou branou, která ovšem bývala dříve hospodářskou budovou či kolnou, a ze které se dochovala právě pouze její štítová stěna s vraty. Historicky k areálu patřily ještě dvě patrně rovněž hospodářské budovy, dnes rovněž zaniklé. První, zděná, stávala za dnešním rodinným domem č. p. 127. Druhá, dřevěná, uzavírala dvůr na severovýchodě.

Popis památkové hodnoty
Hostinec je pro historii a charakter obce významnou a obtížně postradatelnou památkou. Nadregionální rozměr dodává objektu vazba na frekventovanou spojnici měst Plzně a Žatce a pouhé čtyři kilometry vzdálené křížení se směrem Karlovy Vary – Praha. Kromě hodnoty historické a urbanistické je objekt cenný i z hlediska stavebně řemeslného. Z cenných konstrukcí či prvků je možné zmínit např. velkorysou mansardovou střechu včetně krovu, kamenná ostění dveří a některých oken, klenby uvnitř budovy nebo zmíněný gotický portál ve sklepě. Zajímavá je rovněž dochovaná prádelna v přístavku.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hostinec-2298217

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..