Palác Živnostenské Banky

Palác Živnostenské Banky

Hodnotná datovaná a autorsky určená stavba, ceněna pro své původní půdorysné a hmotové členění a dochované historické interiéry (reprezentativní schodiště, dvorana, zasedací síň 2. patra adal.). Jedná se o Polívkovo první samostatné dílo a zároveň jedno z posedních děl české novorenesance. Budova je galerií sochařské a malířské tvorby předních osobností české výtvarné školy 19. století. Fasády s bohatou plastickou i mozaik. výzdobou, hodnotná i výzdoba a zařízení interiérů, sochy, nástěnné malby, štuková výzdoba.

Nárožní pětipodlažní budova obdélného půdorysu na hloubkové parcele, dvěma mosty původně spojená se sousední budovou čp.857. Hlavní průčelí do ulice Na Příkopě pětiosé. Přízemí bosováno, v ose hlavní, pravoúhle zakončený vstup s půlkruhovým nadsvětlíkem, po jeho stranách prosklené výkladce. V 1. patře okna široká, segmentově zakončená, v ose hlavní klenák se lvím maskaronem. Mezi okny mělké niky se sochami – alegorické reliéfy od S. Suchardy, znázorňující technologii, zemědělství, průmysl a obchod. V ose 2. patra balkon na třech krakorcích s balustrovým zábradlím, okna široká, trojdílná, lemována pilastrovými edikulami, završenými průběžnými římsami se zubořezem. V parapetních výplních reliéfní sochařská výzdoba od Celdy Kloučka. Obdobná výzdoba v suprafenestrách, v ose secesní maskaron. Okna 3. patra jednoduchá trojdílná, mezi nimi čtyři znaky měst od C. Kloučka. Nad nimi vyložená lunetová římsa s mozaikami od Mikoláše Alše. Nadstaveno 4. patro se segmentově zakončenými okenními osami. V přízemí za vstupem čtvercová předsíň, v ní dva nástěnné obrazy od Maxe Švabinského – sv. Václav, žehnající obyvatelstvu země; vpravo alegorie Blahobytu a Práce. Za síní monumentální reprezentativní schodiště se sochařskou výzdobou – dva světlonoši u paty schodiště od B. Schnircha a s nástěnnými lunetami od K.V.Maška. Následuje obdélná dvorana s proskleným stropem, po obvodu alegorické plastiky, znázorňující kraje českých zemí, a městské erby od Hergesela, Schnircha, Procházky a Suchardy. Ve 2.patře štukový strop zasedací síně od A. Foklmanna, malby v lunetách od E. Holárka aj.

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..