Kategorie "Opuštěná místa v ČR"

Mattoniho vila, Kyselka

Mattoniho vila, Kyselka (0)

Vila v duchu klasické italské novorenesance s přistavěným západním rizalitem s velkou majestátní bání. Italizující charakter stavby zvýraznila navíc asymetricky umístěná polygonální schodišťová věž, zakončená stylově čistou nízkou stanovou střechou.

Pavilon Ottova pramene s kolonádou, Kyselka

Pavilon Ottova pramene s kolonádou, Kyselka (0)

Objekt je situován ve strmé stráni nad centrem lázeňského areálu. Volně stojící objekt sestává z několika částí – pavilonu Ottova pramene, plnírny Ottova pramene, kolonády, lázeňského domu a horní dojezdové

Vila Švagrovských

Vila Švagrovských (0)

Novorenesanční dvoupatrová vila s hrázděným patrem evokující švýcarské horské domy. Stavbu do novorenesančního stylu řadí motivy arkád, nízký sklon střechy, kazetové stropy interiérů i autor návrhu Jan Zeyer. Vila je

Hrobka Kinských, Budeničky

Hrobka Kinských, Budeničky (0)

Ve středu areálu se nachází kaple na půdorysu kříže, sklenutá kupolí na křížení lodi. Hlavní vchod je situován na východní straně. Před vchodem po levé a pravé straně jsou umístěny

Zámek Uherčice

Zámek Uherčice (0)

Zámecký areál v Uherčicích je jedním z nejvýznamnějších moravských renesančních šlechtických sídel, s pozdější barokní úpravou po roce 1734 a drobnými adaptacemi v průběhu 19. století. V roce 2019 začala

Nákladnický dům, Jáchymov

Nákladnický dům, Jáchymov (0)

Původní konstrukce z období stavby domu jsou hlavně vstupní portál, renesanční ostění oken, tesané kamenné madlo zábradlí na schodišti s obkročnou klenbou do prvního patra a hlavně klenby – křížové

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov (0)

Areál kláštera se nachází na mírném návrší v zastavěném území na rozhraní Zaječova a Nové Vsi, v jižní části lokality původně zvané Ostrov a později Svatá Dobrotivá. Jádrem areálu je

Zlonický pivovar a sladovna

Zlonický pivovar a sladovna (0)

O umístění jednotlivých provozů zlonického pivovaru a sladovny na přelomu 19. a 20. století si můžeme udělat dobrou představu na základě informací tehdejšího sládka Františka Klečky, který uvádí: Závod nalézá

Kino Vratislavice

Kino Vratislavice (0)

Původní elektrárna byla v roce 1925 přestavěna na kino. To zde fungovalo i za socialismu. Po revoluci zde byla diskotéka a následně kino dlouhodobě chátralo. Objevily se plány na rekonstrukci

Měšťanská škola v Rochlici – horní budova

Měšťanská škola v Rochlici – horní budova (0)

Budova pocházela z roku 1888 a fungovala až do roku 2006. V roce 2015 vlastník budovy – město Liberec, srovnalo budovu se zemí.