Hostinec U města Vídně

Hostinec U města Vídně

Jindřichohradecké železniční nádraží Českomoravské transverzální dráhy tratě Jihlava — Veselí nad Lužnicí bylo vystavěno postupně v letech 1887-1906. V areálu nádraží je situována budova čp. 203, vystavěná roku 1906, která dominuje celému přednádražnímu prostoru. Byla zřízena jako obytná budova pro zaměstnance dráhy a snad i částečně pro administrativní provoz dráhy. Je vystavěna ve stejném stylu jako protilehlá nádražní budova a stejně jako ostatní provozní objekty železnice. Přes částečnou rekonstrukci v 80. letech 20. století, při které byl objekt nepřílišnými změnami přizpůsoben levným ubytovacím účelům Hotelu u města Vídně, nejnecitlivějším zásahem byla výměna původních oken za okna novodobá a přízemní přístavba, která rozšířila přízemní dispozici. I přes tyto zásahy si objekt ponechal původní ráz a hmotu včetně architektonických detailů. Jedná se o dvoupatrovou obdélnou budovu s mělkými rizality, posazenou na nízkém kamenném soklu obloženém velkými tesanými kamennými deskami, prolomeném nízkými sklepními okénky. Průčelí s hladkými vápennými omítkami s okrově žlutým nátěrem jsou na delších stranách s pěti, na kratších se třemi okenními osami, nároží jsou zdůrazněna cihlově červeným kvádrováním, okna mělkými šambránami, v přízemí pod okny průběžná parapetní římsa, okna v patrech mají kamenné římsy samostatné, ve druhém patře jsou navíc vyneseny konzolkami. Hrázděné lichoběžníkové štíty, které jsou vyvedeny i nad rizality, jsou svisle pobity dřevěným bedněním se žlutým nátěrem a s okrasně ukončenými spodními konci a prolomeny dvojicemi šestitabulkových oken se společnou dřevěnou římsou na konzolách. Střechy s dřevem podbitými přesahy jsou polovalbové, kryté červenými plechovými šablonami. [2] POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Budova čp. 203 je hodnotným a výjimečným dokladem architektonické kvality a stavebního vývoje, který dokumentuje konstituování základní železniční sítě v období poslední čtvrtiny 19.století. Spolu s areálem železniční výpravní budovy, skladů, ramp, vodárny a dalších technických a administrativních budov tvoří tato budova administrativního a ubytovacího účelu velmi hodnotný a ucelený komplex železniční stanice normálně rozchodné dráhy v Jindřichově Hradci. Její architektonické řešení je shodné s ostatními budovami nádraží, takže svou hmotou, řešením, urbanistickým umístěním a historickou souvislostí i přes určité znehodnocující úpravy průčelí (okna) tvoří s ostatními drážními budovami velmi hodnotný funkční celek.

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..